Startside
Eksempler
Strategi
Projekter
Drift
Leverancer
Samarbejde
Om Unik Consult     

Strategi

- sæt kurs mod bæredygtighed

  • Hvordan kan virksomheden indtænke bæredygtighed i strategien?

  • Hvilke indsatsområder giver det relevans for den enkelte virksomhed at prioritere i forhold til strategien?

  • Hvordan kan der opstilles strategiske mål for de prioriterede indsatsområder?

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i forhold til virksomhedens strategi, herunder:

  • Identificere bæredygtighedsområder med strategisk relevans for virksomheden

  • Vurdere betydning af omverdenskrav i forhold til bæredygtighed

  • Afdække styrker, svagheder, muligheder og trusler i forhold til bæredygtighed

  • Udvikle strategien med fokus på ledelse, medarbejdere, kunder, resultater, innovation og bæredygtighed

  • Sammentænke ISO-baserede ledelsessystemer indenfor fx. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energiledelse og fødevaresikkerhed med bæredygtighed

  • Kortlægge og styre risici i forhold til bæredygtighed

 

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.

 

Unik Consult · Fasanvej 26 ·  4300 Holbæk

ml@unikconsult.dk · +45 21631872