Startside
Eksempler
Strategi
Projekter
Drift
Leverancer
Samarbejde
Om Unik Consult     

Projekter

- skab resultater med bæredygtighed

  • Hvordan kan virksomheden via projekter omsætte strategiske mål for bæredygtighed til en resultatskabende praksis?

  • Hvilke projekter skal planlægges og hvordan?
  • Hvordan skal projekterne implementeres i praksis?

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i forhold til virksomhedens projekter, herunder:

  • Afklare projektets formål og mål mhp. bæredygtighed

  • Planlægge interessentanalyse, kommunikationsplan, tids- og ressourceplan, projektøkonomi, risikoanalyse

  • Gennemføre opgavestyring, problemløsning, risikostyring, kommunikation

  • Evaluere status for hvad der gik godt, hvad der kunne være gået bedre, samt læringspunkter

  • Håndtere fejl, mangler og forbedringer

  • Overdrage projektet til drift

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.

 

Unik Consult · Fasanvej 26 · 4300 Holbæk

ml@unikconsult.dk · +45 21631872