Persondata

 

Persondata handler om hvordan organisationen kan få styr på persondatareglerne, så organisationen undgår at komme i risikozonen.

 

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til bl.a. at:

  • Udarbejde foranalyse af udfordringer i forhold til persondataforordningens krav

  • Gennemføre kortlægning af persondata i virksomheden

  • Implementere persondataforordningens krav i virksomheden

  • Tilrettelægge en løbende drift, som sikrer overensstemmelse med persondataforordningen

 

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.

 


 

Unik Consult
Fasanvej 26
4300 Holbæk
ml@unikconsult.dk  

+45 21631872