Startside
Strategi
ISO
LEAN
IT
Persondata
Spørgeskemaer
Test og træning
Leverancer og priser
Samarbejde
Om Unik Consult     

ISO

 

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til virksomheder, som ønsker at opnå succés med ISO-projekter indenfor områderne kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001), arbejdsmiljøledelse (ISO 45001), informationssikkerhed (ISO 27001), samt drikkevandssikkerhed (DDS/ISO 22000).

 

Konsulentbistanden omfatter rådgivning og uddannelse til at etablere et ledelsessystem med henblik på bl.a. at:

  • Fastlægge politikker, mål og planer for virksomheden

  • Kortlægge processer ud fra en risiko- og mulighedsbaseret tilgang

  • Etablere dokumentstyring 

  • Foretage målinger og sikre løbende forbedringer

  • Planlægge intern audit og ledelsens evaluering

Ledelsessystem til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Ledelsessystem til drikkevandssikkerhed

 

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.

 
Unik Consult
Fasanvej 26
4300 Holbæk
ml@unikconsult.dk  

+45 21631872