ISO

 

ISO har fokus på hvordan virksomheder kan etablere ISO-baserede ledelsessystemer for bl.a. kvalitetsledelse, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse og drikkevandssikkerhed omkring bl.a. følgende punkter:

  • Fastlægge politikker, mål og planer

  • Kortlægge processer ud fra en risiko- og mulighedsbaseret tilgang

  • Etablere dokumentstyring 

  • Foretage målinger og sikre løbende forbedringer

  • Planlægge intern audit og ledelsens evaluering

  • Kortlægge og styre risici i forhold til ISO-baserede ledelsessystemer

Unik Consult tilbyder konsulentbistand til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i forhold til virksomhedens ISO-baserede ledelsessystemer.

 

Kontakt Unik Consult for en uformel snak og et tilbud.

 

Unik Consult · Fasanvej 26 · 4300 Holbæk

ml@unikconsult.dk · +45 21631872